انواع بازاریابی,بازاریابی

ارتباط اهداف سازمان با بازاریابی

یونس - - مرداد ۵, ۱۳۹۸ 1200 بار دیده شده بدون دیدگاه
ارتباط اهداف سازمان با بازاریابی

قابل توجه است که اهداف سازمانی به بازاریابی ” تعلق ” ندارند. بازاریابی برای کمک به سازمان ها ایجاد شده تا بتوانند اهداف خود را محقق کنند؛ ولی مسئولیتی در قبال آنها ندارد. بازاریابی، صرفاً ساز و کاری است که بوسیله آن یک سازمان ورزشی می تواند در محیط خود به رقابت بپردازد تا بتواند به آن چیزی که تعیین نموده است، دست یابد.

این تفاوت، مهم است؛ چرا که این امر باعث می شود، گاهی اوقات مقاومتی با مفهوم بازاریابی شکل گیرد؛ چون می توان آن را به تجاری سازی و سود جویی مربوط دانست که در تضاد با ماهیت و فلسفه وجودی سازمان های ورزشی است. با این وجود، می توان بازاریابی را ابزاری برای افزایش آگاهی افراد جامعه از یک ورزش و توسعه مشارکت و حضور در آن ورزش دانست و همچنین آن را می توان ابزار مدیریتی ارزشمندی برای سازمان های ورزشی محسوب کرد.

]]>


اشتراک گذاری:

تعداد دیدگاه ها برای این مطلب: 0 دیدگاه

موارد خواسته شده را تکمیل نمایید. ایمیل شما منتشر نخواهد شد.